Problemløser for havbruksnæringen søkes

Mekon gjør suksess med smarte løsninger for norsk og internasjonal havbruksnæring. Nå investerer selskapet i nye lokaler og mer kompetanse for å vokse i takt med etterspørselen.

– Hva vi driver med? Jeg svarer ofte at vi er problemløsere. Bedrifter kommer til oss med et problem, for eksempel en prosess som de vil gjøre på en smartere og mer effektiv måte. Så setter vi oss ned sammen med kunden og utvikler nettopp den løsningen som man er på jakt etter.

Slik oppsummerer Ivar Sandneseng, gründer og daglig leder i Mekon AS, egen virksomhet. Selskapet er leverandør av mekaniske konstruksjoner (derav selskapsnavnet), automasjonsløsninger, robotteknologi og komplette hygienesystemer til en lang rekke oppdrettere, slakteri og foredlingsanlegg.

Internasjonale ambisjoner

Satsingen har gitt resultater i form av solid vekst siden den forsiktige oppstarten i 2012 – og en rekke matnyttige innovasjoner som hver eneste dag bidrar til å forenkle og effektivisere driften av det norske havbrukseventyret. I dag sysselsetter Mekon åtte personer, som til sammen betjener kunder i store deler av Norge. Som teknologileverandør til en av landets mest innovasjonsdrevne bransjer, begynner også kunder i utlandet å få øynene opp for selskapets produkter og tjenester.

– Vi opplever sterk etterspørsel etter våre produkter og tjenester. Nå går vi fra å satse nasjonalt til internasjonalt, sier Sandneseng.

Et synlig bevis på både vekst og framtidstro finner vi på industriområdet Purkholmen i Nærøy. Her, et beskjedent steinkast unna det travle Nærøysundet, har Mekon etablert seg i et splitter nytt verksteds- og kontoranlegg. Det moderne nybygget inneholder blant annet produksjonshall, verksted for hydraulikk og vann samt et eget visningsrom for nyskapende løsninger tilpasset havbruksnæringa. Investeringen i nye fasiliteter skjer i nært samarbeid med Moen Marin, som både er nærmeste nabo og blant landets ledende leverandører av båter, teknologi og verkstedstjenester til havbruksnæringa.

– Vi samarbeider tett med Moen Marin. Vi deler visjonen om å skape løsninger for morgendagens havbruk. Med nybygget forsterker vi vår felles satsing på å løfte fram gode ideer for morgendagens havbruk, sier Sandneseng.

Ivar Sandneseng | Mekon Norge
Daglig leder Ivar Sandneseng beskriver Mekon som en problemløser.

Mulighetenes region

Det skjer mye rundt Nærøysundet om dagen. Regionen er preget av historisk vekst i næringsliv og befolkningsutvikling. I løpet av årene som kommer skal bedriftene her ute skape intet mindre enn 1000 nye arbeidsplasser. Regionen er flere ganger kåret til en av landets beste næringsregioner, i skarp konkurranse med noen av landets storbyregioner. Utviklingen er synlig nær sagt overalt; i form av nye boligområder, flere industriarealer, havner, nyetableringer og et stadig sterkere privat og offentlig handels- og tjenestetilbud.

– For oss er det en fordel å være på Namdalskysten. Regionen preges av stor utviklingsvilje hvor mange samarbeider for å skape verdier. Samtidig sørger gode offentlige tjenester, god tilgang på boliger og rause og inkluderende lokalsamfunn for at stadig fler ser muligheter akkurat her, sier Sandneseng.

Mekon Norge
Latteren sitter løst og det er høyt under taket hos Mekon.

Skaper innovasjoner sammen

Utviklingsviljen er i aller høyeste grad til stede innenfor veggene hos Mekon også. Det er humøret også. Latteren sitter løst. Det er høyt under taket, både bokstavelig og i overført betydning. Terskelen for å komme med ideer er ditto lav.

– Vi lever tett på kundene våre. Det som kan være et problem på merdkanten i dag, kan fort bli til en innovasjon i morgen, forteller Sandneseng.

Slik skaper menneskene i Mekon sin egen arbeidsdag. I tett samarbeid med hverandre, kunder og samarbeidspartnere utvikler de både seg selv, bedriften de jobber i og samfunnet som omgir dem.

Vil du vite mer om mulighetene i Mekon? Akkurat nå har selskapet ledig stilling som prosjektleder/salgsingeniør. Klikk på knappen under for å lese mer om stillingen. Søknadsfrist er 15.mai.