JOBBiNT på Facebokk
JOBBiNT på Facebokk

Om Trøndelag

 

• Jord- og skogbruket la grunnlaget for industriutviklingen i fylket, og det har fremdeles landets høyeste andel av sysselsatte i primærnæringene.

• Fylket har en betydelig verkstedindustri, og industriparken i Verdal er landets tredje største

• Trøndelag har kyststripe mot Norskehavet og Atlanterhavet.

I øst grenser fylket til Jämtlands län i Sverige