JOBBiNT på Facebokk
JOBBiNT på Facebokk

Om JOBBiT

Ta gjerne kontakt med oss!


Foto Anne Peggy Schiefloe
Anne Peggy Møller Schiefloe
Leder
Tlf: 406 94 979
E-post: [email protected]

 

JOBBiT – Karriere i Trøndelag

JOBBiTs målsetting er å lette tilgangen til kompetanse i regionen.

JOBBiT er en viktig satsing i T:Lab AS., nettopp fordi tilgang til rett kompetanse er like viktig for en etablert virksomhet som for en günderbedrift. Satsningen er finansiert av Nord-Trøndelag fylkeskommune og av privat/offentlig sektor i Trøndelag. JOBBiT er opptatt av å gi deg, som er på utkikk etter karrieremuligheter i Trøndelag, et jobbnettverk og en mulighet for å komme i posisjon for de spennende jobbene. Samtidig bistår vi kommuner og arbeidsgivere med å profesjonalisere måten de synliggjøre seg og sine jobbtilbud på.

 

Bakgrunn for satsningen:

Vi vil øke tilgangen på gode hoder til Trøndelag
JOBBiT ønsker å gjøre konkrete grep, slik at regionen blir mer synlig i konkurransen om arbeidskraften. Det handler om å skape en ny kultur og tankesett for måten vi i framtiden posisjonerer fylket og måten vi ønsker framtidige arbeidstakere velkommen på.

Skal sørge for ett kontaktpunkt
Vi utvikler møteplass på nett, hvor både privat næringsliv og offentlig sektor får mulighet til å se etter talenter og synliggjøre sin attraktivitet overfor potensielle søkere. Her kan alle, som ønsker karrieremuligheter i regionen, registrere sin CV og få tilsendt info om utlyste stillinger og karrieremuligheter i regionen.

Vi har utviklet nye verktøy og bygger broer mellom aktører i Trøndelag, i tillegg til å koordinere og bidra til å videreutvikle allerede igangsatte rekrutteringsaktiviteter, som blant annet traineeordningene og karrieredager, sier leder for JOBBiT Anne Peggy Schiefloe.

For Kværner er det viktig å synliggjøre de ulike karrieremulighetene som finnes innenfor industrien i Nord-Trøndelag, uttaler HR-leder Randi Gresseth. Kværners gjennomføringsevne er avhengig av at vi tiltrekker oss den rette kompetansen i årene fremover. En felles møteplass vil gi oss mulighet til å markedsføre oss bredt, og gi oss tilgang på attraktive kandidater.

Mangel på arbeidskraft kan føre til at trøndersk næringliv taper terreng. Det har vi ikke råd til. Konjunkturbarometeret 2017, som SpareBank 1 SMN årlig gjennomfører, viser at det er svært få ledige hender lokalt. Som regionens ledende bank vil vi være med å møte denne utfordringen. Derfor støtter vi dette målrettede tiltaket, uttaler banksjef Arne Haug, SpareBank1 SMN.

Regionalt samarbeid nøkkelen
En gruppe aktører fra privat næringsliv og offentlig sektor i Trøndelag har gått sammen – med det mål for øyet å bli gode på å samarbeide om rekruttering av arbeidskraft til regionen.

Vi tror, og får via forskningsrapporter støtte for, at regionalt samarbeid er en kritisk suksessfaktor for å lykkes med å rekruttere arbeidskraft, sier styringsgruppens leder, Bodil Vekseth. Hvis alle private og offentlige virksomheter synliggjør seg samlet på ett sted digitalt, blir mangfoldet av karrieremuligheter og de ulike jobbregionene mer synlig og tydelig. Det er flott at JOBBiT tar et koordinerende ansvar for å teste ut nye metoder og tenke langsiktig verdiskaping i Trøndelag.

Trender og utviklingstrekk utfordrer
I perioden fra 2010 til 2060 vil antallet pensjonister i Norge fordobles. Dette vil utfordre Trøndelag når kampen om arbeidskraften tilspisser seg i årene som kommer. Mangel på arbeidskraft utgjør en alvorlig flaskehals for utvikling av gode tjenester, hindrer vekst på flere steder og i mange næringer. Dette er en av distriktenes sentrale utfordringer framover. Hele landet møter disse utfordringene  og konkurransen er allerede i ferd med å tilspisse seg.

Vi tar samfunnsansvar
Tjenestene vi tilbyr skal bidra til velfungerende arbeidsliv og endre kultur for hvordan vi i framtiden skal rekruttere arbeidskraft til Trøndelag. Vi ønsker å synliggjøre regionens muligheter, arbeidsliv og lokalsamfunn overfor mennesker som ønsker å jobbe og bo i en framtidsrettet region.

Styringsgruppen:
Vår styringsgruppe består av dyktige representanter fra ulike bransjer, små og store virksomheter, fra privat sektor og fra flere deler av fylket. Styringsgruppen skal bidra til å utvikle en virksomhet i tråd med overordnede målsetninger og ønsket utvikling for Trøndelag.

Styringsgruppen består av følgende personer:
Bodil Vekseth (styringsgruppens leder), Steinkjer Næringsselskap
Randi Gresseth, Kværner Verdal
Bjørn Damhaug, Leksvik Industriell Vekst
Marius Værdal, Proneo, Marit Moe, KS
Siv Merethe G. Belbo, Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Arne Haug, SpareBank1 SMN