Flinke folk søkes til sentrale stillinger i Grong kommune

Grong er i kraftig vekst og nå lyser kommunen ut sju sentrale stillinger innen områdene oppvekst, kommunalteknikk, barnevern og flyktningetjenesten.

Grong kommune har mye å tilby nye medarbeidere, og nå er det flere muligheter for å finne en jobb som passer deg og en eventuell partner. Grong er nemlig et ypperlig sted å bo for par som ønsker å etablere seg og stifte familie.

Næringslivet har hatt god vekst både innenfor handel, tjenesteyting og reiseliv. Grong har også et rikt kulturliv med alt fra teater, revy, sang og musikk til gode anlegg for både sommer- og vinteridretter. På kunstgressbanen, i skateparken, idrettshallen eller i skianleggene er det et yrende liv gjennom hele året, noe som gjør at det er et varierende tilbud for fastboende og tilreisende.

Sigve Hallager. Foto
Sigve Hallager og samboeren var ikke i tvil om at de skulle flytte tilbake til Grong etter studiene. Se videointervju med Sigve nederst i artikklen.

Gode oppvekstvilkår gjorde valget enkelt

Sigve Hallager har selv bodd i Grong store deler av livet. Da han like etter studiene fikk et bra jobbtilbud i kommunen, var han ikke i tvil om at han og samboeren skulle flytte tilbake. Samboeren, som er lærer, fikk seg også jobb ganske raskt.

– Jobben var en ting, men i tillegg ville vi finne tilbake til røttene våre. Jeg hadde en veldig fin og trygg oppvekst her og ønsker det samme for barna våre. I Grong har vi alt vi trenger, det er mange fritidsaktiviteter for barna å være med på, og med korte avstander går logistikken greit. Vi trives veldig godt, sier han.

Hallager fremhever også Kuben – det nye skole- og kulturbygget, som er det største kulturløftet i kommunens historie. Kuben rommer en moderne kino, og her er det mange spennende arrangementer i løpet av året.

– Vi må heller ikke glemme Grongs rike natur, hvor det er gode muligheter for jakt og fiske. Namsen, en av Norges beste lakseelver er i Grong. På Grong skisenter kan man drive med alpint på vinteren, og Tømmeråsfossen er verdens fineste badeplass på sommerstid, reklamerer Hallager.

Nabolag i Grong. Foto
Det finnes mange fine steder å bo i Grong. Dette koselige nabolaget ligger idyllisk til like utenfor sentrum.

Velfungerende boligmarked

Hallager, som nå jobber som avdelingsleder for bolig, bygg og eiendom, kan også fortelle at det er et velfungerende boligmarked i Grong med bra omsetning av boliger til salgs.

– Til å være en kommune med 2.500 innbyggere, er boligmarkedet veldig bra. Det er mange utleieboliger gjennom kommunen. Det er lite privat boligbygging, med unntak av noen leiligheter. Boligprisene er stigende og lite påvirket av svingninger i markedet forøvrig.

Kuben. Foto
Kuben, det nye skole- og kulturbygget, er det største kulturløftet i kommunens historie med en investering på 150 millioner kroner.

Søker rektorer til tre ulike stillinger

Grong kommune har gjennomført en endring av ledelsesstrukturen ved grunnskolene, og søker nå etter en rektor og to assisterende rektorer som kan bidra til å utvikle framtidas grunnskole i Grong. Lederteamet skal utfylle hverandre, og dette vil påvirke oppgavefordelingen i teamet. Rektor vil ha overordnet ansvar, både administrativt og pedagogisk, for Grong barne- og ungdomsskole og Harran oppvekstsenter. De to assisterende rektorene vil ha det daglige ansvaret, og kontorsted ved henholdsvis Grong barne- og ungdomsskole eller Harran oppvekstsenter.

Kommunalsjef oppvekst og familie Ola Agle oppfordrer folk til å søke, og understreker at det finnes mange gode grunner til å jobbe som rektor i Grong.

– Både barne- og ungdomsskolen og Harran oppvekstsenter har bra pedagogisk standard. Den nybygde skole- og kulturhuset i Grong, som har gitt elever og ansatte mange nye muligheter, vil være en del av arbeidsplassen. Det er også lett å trives blant våre dyktige medarbeidere, som er en fantastisk gjeng som gir alt for barn og unge, utdyper Ola Agle.

Siri Anette Brøndbo Solum. Foto
Karriereveileder ved Grong barne- og ungdomsskole Siri Anette Brøndbo Solum er veldig stolt av arbeidsplassen sin. Se videointervju med Siri nederst i artikkelen.

Velrenommert MOT-skole

– Skolen har et uvurderlig fagmiljø. Lærerne er godt oppdaterte i forhold til vurdering for læring og kommer til å ta imot den nye læreplanen på en god måte, sier karriereveileder ved Grong barne- og ungdomsskole Siri Anette Brøndbo Solum.

Hun forteller at skolen har et veldig godt renommé. Det skyldes blant annet at den er en MOT-skole, hvor lærere og elever i fellesskap jobber for inkludering og mestring.

– Elevene setter stor pris på MOT-øktene, som har bidratt til å skape et bedre miljø på skolen. Ifølge målinger som er gjort, har vi oppnådd svært gode resultater, og det er helt fantastisk. MOT er med på å styrke ungdommen på en fin måte.

Ettersom utvikling av grunnskolen er noe som blir fokus fremover, er hun klar på hva hun ønsker i en ny arbeidsgiver.

– En utviklingsorientert rektor med fokus på pedagogikk og hvordan vi kan ta vare på alle elevene, samt lære bort på en god måte. Det er viktig at rektoren både lytter til ansatte, ser mulighetene og har elevene i fokus. Det er dem vi er her for. Ellers håper jeg det er en positiv person som sprer glede. Humor på jobb og i hverdagen er gull verdt, smiler hun.

Odd Magne Lund. Foto
Rektor ved Harran oppvekstsenter Odd Magne Lund forteller at oppvekstsenteret er en av arbeidsstedene i hele kommunen med minst sykefravær. Se videointervju med Odd Magne nederst i artikkelen.

Bra arbeidsmiljø gir lavt sykefravær

Harran oppvekstsenter består av avdeling barnehage og skole. På skolen er det 44 elever, mens i barnehagen er det 16 barn. Rektor ved Harran oppvekstsenter Odd Magne Lund forteller at det er en fin plass å jobbe.

– Her får man nær kontakt med hjemmene, noe som fører til en god dialog mellom hjem og skole. Det gjør det enkelt å gi barna best mulig læringsutbytte innenfor trygge og forutsigbare rammer.

Som ansatt på oppvekstsenteret vil du trolig trives. Det er nemlig en av arbeidsstedene i hele kommunen med minst sykefravær. Man kan derfor anta at arbeidsmiljøet er godt.

– Akkurat det er vi veldig stolte av. Det er en stabil arbeidsstokk med lite gjennomtrekk, og det tyder på at folk liker å jobbe her, fortsetter Lund og oppfordrer:

– Som rektor eller assisterende rektor har du muligheten til å drive to gode skoler, så liker du utfordringer og verdsetter et godt arbeidsmiljø, bør du absolutt søke!

Kjersti Kirkedam. Foto
Kjersti Kirkedam synes det er mye å gjøre på fritiden i Grong. Selv driver hun med fotball og teater.

Trygghet i at “alle kjenner alle”

Vi møter også elevene Kjersti Kirkedam og Maren Moe som går i 10. klasse. De forteller om hvordan det er å vokse opp og gå på skole i Grong.

– Ettersom det ikke er så mange elever i hver klasse, blir man bedre kjent. På fritiden får man muligheten til å være med på de fritidsaktivitetene man vil være med på. Selv holder jeg på med fotball og teater. Teatertilbudet åpner for at man kan være med på flere ting enn bare sport Jeg trives veldig godt i Grong og er stolt av å bo i en flerkulturell kommune der alle er velkomne, sier Kjersti Kirkedam.

– I en liten bygd blir det sånn at alle kjenner alle, og det synes jeg er veldig trygt. Selv om Grong er en liten plass er det likevel mye å finne på. Jeg går på fotball, volleyball og friidrett. Det finnes noe for alle, sier Maren Moe.

Vil du jobbe i Grong kommune? Nå har kommunen følgende ledige stillinger:

Klikk på knappen for mer informasjon om stillingen med mulighet til å sende søknad. Utvidet søknadsfrist er 4. februar 2019.