JOBBiNT på Facebokk
JOBBiNT på Facebokk

Ledig stilling som undervisningsinspektør ved Rørvik skole i Vikna Kommune

Vekstkommunen Vikna ligger på Namdalskysten i Trøndelag fylke. Folketallet har vært i jevn vekst de siste årene så kommunen har i dag ca. 4450 innbyggere. 3000 av disse bor i og omkring den trivelige kystbyen Rørvik som er et skole- og kommunikasjonssenter i regionen. Rørvik har et godt privat og offentlig servicetilbud samt videregående skole. Kommunen har et aktivt næringsliv i utvikling og gode kommunikasjoner med blant annet daglige flyforbindelser og hurtigruteanløp.

Rørvik skole er en ganske stor skole i nordtrøndersk sammenheng, med rundt 600 elever. Rørvik skole har ansvar for grunnskole, SFO, voksenopplæring og spesialpedagogisk hjelp i barnehage. Skolen er fordelt på tre ulike skolebygninger.

Rørvik skole er en PALS-skole, og arbeider kontinuerlig for et best mulig læringsmiljø, blant annet gjennom Trivselsprogrammet og MOT. PALS-satsingen er forsterket gjennom den statlige satsingen, Ungdomstrinn i Utvikling, hvor klasseledelse og lesing var innsatsområdene til skolen. Som en forlengelse av Ungdomstrinn i Utvikling er Rørvik skole inneværende år inne i pulje 7 av Vurdering for Læring. Skolen mottar også veiledning gjennom et veilederkorps i regi av Udir for å styrke kvalitetsutviklingsarbeidet i skolen. Vår fordel er at vi har felles økonomi og en felles pedagogisk plattform for hele grunnskolen.

Skolefritidsordningen (SFO) gir et helårlig tilbud. I skolefrie perioder utvides oppholdstida i SFO til også å gjelde undervisningstida.

Voksenopplæringen gir opplæring til flyktninger, arbeidsinnvandrere og personer med utenlandsk opprinnelse som har giftet seg med nordmenn. Enheten samarbeider med næringslivet både gjennom besøk og tilrettelagt språkpraksis. I tillegg er flyktningetjenesten, NAV og ulike helsetjenester viktige samarbeidspartnere for å gi alle et helhetlig og godt opplæringstilbud

Om stillingen

100 % stilling som undervisningsinspektør ved Rørvik skole er ledig for tiltredelse omgående. Skolen har 546 elever fordelt på 1. – 10. klassetrinn. Skolen har et lederteam som fra skoleåret 2017/18 består av en administrativ og en pedagogisk leder samt tre undervisningsinspektører. Undervisningsinspektørene er ledere på henholdsvis småskole-, mellom- og ungdomstrinn.

Kommunen søker:

Utviklingsorientert og initiativrik leder med pågangsmot for å fylle en viktig stilling ved Rørvik skole. Det kan påregnes noe undervisning.

Krav til stillingen:

 • Relevant pedagogisk utdanning helst med tilleggsutdanning innen ledelse. Tidligere undervisningspraksis, helst kombinert med ledererfaring fra grunnskolen, vil vektlegges.
 • I tillegg vektlegges personlige egenskaper, blant annet gode kommunikasjons- og motivasjonsevner.
 • Det stilles krav til dokumenterte norskkunnskaper på minst nivå B2.
 • Gyldig politiattest må framlegges ved tiltredelse.
 • Lønn etter avtale.
 • Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Spørsmål om stillingen kan rettes til pedagogisk leder Tor Inge Sandnes 922 92 359, [email protected] eller administrative leder Laila Elisabeth Olsen 900 99 093, [email protected]

Generelt:

 • Personlig og faglig utvikling
  Godt arbeidsmiljø og attraktive arbeidssteder
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
 • Et godt faglig og sosialt miljø.
 • Gunstig pensjonsordning.
 • Kommunen er behjelpelig med bolig. Flytteutgifter dekkes etter reglement.
 • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement
 • Tilfredsstillende politiattest må legges fram ved tiltredelse.

Søknad med godkjente kopier av vitnemål og attester sendes:

Vikna kommune, rådmannen, P.b. 133 Sentrum, 7901 Rørvik eller til [email protected]

Søknadsfrist: 31. januar 2018