JOBBiNT på Facebokk
JOBBiNT på Facebokk

Prosjektleder hos SinkabergHansen i Bindal

SinkabergHansen er en offensiv og framtidsrettet havbruksaktør langs Namdals- og Helgelandskysten. SinkabergHansen omsatte i 2016 for om lag 2 mrd NOK, og har totalt 175 ansatte.

SinkabergHansen og Emilsen Fisk er i oppstartsfasen på en utvidelse av settefisk-avdelingen like under Heilhornets vakre topp i Bindal kommune. Vi søker etter en prosjektleder som skal styre planlegging, etablering og drift av et nytt og moderne RAS settefiskanlegg. Lokalisering nært vårt allerede etablerte anlegg Bindalssmolt. Anlegget planlegges med en årlig kapasitet på om lag 4.000 tonn.

ARBEIDSOPPGAVER

  • Lede prosjektet gjennom alle faser, representere bedriften overfor involverte parter.
  • Økonomisk- og kontraktsmessig oppfølging.
  • Planlegge og organisere utbygging, samt koordinere involverte parter.
  • Oppfølging og vurdering av alle tekniske elementer i anlegget.
  • Motivere og sikre godt samspill mellom deltakerne i prosjektet.

KVALIFIKASJONER

  • Prosjektledelse innen etablering av landbaserte akvakulturanlegg, VA-anlegg,
  • prosessanlegg, evt annen relevant erfaring fra industriell byggeaktivitet.
  • Ledererfaring fra tverrfaglige prosjekter.
  • Strukturert og systematiske arbeidsmetoder.

Arbeidet er faglig variert, og du inngår i et større prosjektteam med personer fra ulike fagområder.